IMG_8386korr.jpg

Rumslig kommunikation

Vad menar vi med det?

Många företag lägger tid och resurser på att stärka sina varumärken i de digitala kanalerna, men glömmer ibland bort den fysiska miljön. Detta trots, att det är i företagets lokaler som medarbetarna spenderar större delen av sin arbetstid och där många kundmöten sker.
JL inredning hjälper er att manifestera varumärket i den fysiska miljön. Eller med andra ord:
vi realiserar rumslig kommunikation. 

 

”Rumslig” (eller spatial) har att göra med förmågan att lokalisera sig i rummet dvs. förhålla sig till mått och ytor. Kommunikation i sin tur handlar om att förmedla information. Det kan ske verbalt eller genom andra uttryckssätt. Att förmedla en rumsupplevelse med hjälp av en genomtänkt inredning, kallar vi för rumslig kommunikation.

 

När man designar ett rum som ska förmedla ett specifikt visuellt intryck, behövs förståelse för hur rummets utformning samspelar med människans uppfattningsförmåga. Man kan exempelvis skapa olika rumsupplevelser med hjälp av färg. En kall färg kan förstora ett rum, medan en varm färg förminskar. Grön förmedlar en känsla av harmoni medan gult främjar kreativiteten. Rätt ljus, ljudnivå, stil och möblering är också viktiga element för den totala rumsupplevelsen. 

 

Vi hjälper våra kunder att skapa välfungerande, hållbara och inspirerande miljöer som förstärker varumärket och får människor att trivas. Det sker bl.a. med hjälp av genomtänkt färgsättning, materialval och möblemang. 

 

Vad vill ni kommunicera med er inredning? 

 

info@jlinredning.se

0706-57 40 43