Olika kontorslösningar

 

Idag förekommer ett antal olika typer av kontorslösningar såsom aktivitetsbaserade kontor, kontorslandskap, cellkontor och 

flexkontor. Vilken lösning som passar just ert företag beror på hur
er verksamhet ser ut, hur ni arbetar och vilket känsla ni vill skapa.
För att få en fungerande arbetsmiljö måste man utgå från ert
företags specifika behov. 

 

Kontoret är idag en betydande del av företagets varumärke.
Om de anställda trivs i sin arbetsmiljö, stärker det varumärket.

 

 

 

 

Kontor

 

 

Aktivitetsbaserat kontor

Denna typ av kontor saknar fasta arbetsplatser. Istället är kontoret uppdelat i zoner, anpassade efter olika arbetsuppgifter. Tanken är att medarbetarna ska välja den zon som är bäst lämpad för den arbetsuppgift de ska utföra för stunden. Ska man fokusera på en individuell uppgift som kräver koncentration, väljer man en zon fri från störningar. Önskar man arbeta i grupp väljer man en zon anpassad för diskussioner. 

 

Fördelarna med denna kontorslöning är att den ger hög flexibilitet ex vid personalförändringar. Den främjar också kommunikationen mellan de anställda. För att lösningen ska fungera krävs det dock att alla är införstådda i hur man ska använda zonerna.

Kontorslandskap 

Både små och stora företag använder sig av denna kontorslösning. Principen är densamma oavsett storlek på kontoret. Varje anställd har sin egen plats i det öppna kontorslandskapet. Här finns inga väggar mellan arbetsplatserna, men det är vanligt att man skiljer av med hjälp av bokhyllor eller bordsskärmar. 

 

Denna lösning är effektiv om man behöver få plats med många arbetsplaster på en mindre yta. Lösningen främjar kommunikationen mellan individer och grupper. I denna typ av miljö är det viktigt med bra akustiklösningar för att minimera störande ljud.

 

Cellkontor 

På cellkontor har varje medarbetare ett eget kontorsrum att tillgå. Mötesrum, matrum etc finner man i de gemensamma utrymmena. 

 

Ljudnivån på ett cellkontor är ofta bättre och medarbetarna har lättare att koncentrera sig än i det öppna kontorslandskapet. Alla trivs dock inte med att arbeta i ett eget rum och kommunikationen mellan medarbetarna kan bli begränsad. Lösning kräver större ytor än andra typer av kontor. 

 

Flexkontor 

Precis som på aktivitetsbaserade kontor saknar de anställda på ett flexkontor fasta arbetsplatser. Man får välja fritt bland tillgängliga platser, som ofta är färre än antalet anställda. Medarbetarna uppmuntras att arbeta från andra ställen än från kontoret om det passar dem bättre. 
 

Fördelen med denna kontorslösning är att den ger mer plats för fler gemensamma telefon- och mötesrum. Flexkontor saknar dock zoner anpassade efter olika typer av arbetsuppgifter, vilket kan öka risken för att medarbetarna störs av ljud. 

 

Vilket kontor passar ert företag bäst?

Oavsett vilken bransch ni verkar i eller storleken på ert projekt så är vårt mål detsamma: att skapa en miljö, anpassad efter er verksamhet och som stärker ert varumärke. 

 

Kontakta oss för att boka in ett kostnadsfritt möte. 

 

info@jlinredning.se

0706-574043