Bild onlinekonsulatationIMG_3146.jpg

Hur går det till?

Med hjälp av en planritning och bilder på lokalen kan vi hjälpa er med utveckling av er lokal digitalt.
Kanske behöver ni hjälp med att möblera arbets-platserna på bästa sätt eller skapa en social yta.

Vi kan bl.a göra

  • Möbleringsritningar

  • Moodboard (för att visa färg, stil och känsla)

  • Förslag på möbelinköp.

Tillsammans har vi först ett telefonmöte alt. ett digitalt möte för att gå igenom era tankar och behov. Vi går också igenom slutleveransen via ett digitalt möte.

 

Vi gör även digitala konsultationer

Inredningstjänster

Som certifierade inredare hjälper vi företag att få till helheten. Vi genomför behovsanalyser, planerar färgsättningen och möbleringen. Vid behov ser vi över ljud- och ljus. Vi gör konceptförslag, planritningar och köper in möbler. 

 

De företag vi arbetar med är av varierande storlek och verkar i olika branscher. Vi ser därför till att ta fram ett förslag på projektupplägg som passar våra kunders unika behov. Vi erbjuder både konsultation på några timmar till projektledning och hantering av hela inredningsprocessen. Kanske önskar ni förändra en hel lokal från grunden eller vill ni ha hjälp med att förbättra ett enstaka rum?

 

Behovsanalys 

När vi anlitas för ett inredningsuppdrag tar vi alltid utgångspunkt i era behov och mål och genomför en noggrann behovsanalys. Vid större uppdrag använder vi oss av intervjuer och enkäter. Finns det en grafisk profil att ta hänsyn till, så går vi igenom den tillsammans med er.

Inredningskoncept 

Baserat på ert verksamhetsbehov så tar vi fram ett inredningskoncept som inkluderar färgsättning, stil och möblering. Under projektets gång stämmer vi av med er för att säkerställa att konceptet motsvarar era förväntningar. Vi presenterar våra idéer med hjälp av moodboards och 3D-ritningar. 

 

Inköp och projektledning 

Vi hjälper er även med inköp och projektledning. Då vi använder oss av ett antal olika möbelleverantörer har vi ett brett spektra av möbler att arbeta med för att hitta den bästa lösningen för just ert projekt. Där uppdragsgivaren så önskar och för de projekt där det lämpar sig, arbetar vi även med återbrukade möbler. Med lång erfarenhet av projektledning ser vi till att implementera ert inredningsförslag inom given tidsplan och budget.

Samarbeten

Vi har ett upparbetat kontaktnät av hantverkare som hjälper till med målning, tapetsering, snickeri, el-arbeten, sömnad mm. Vi samarbetar även med experter inom ljud- och ljus.

 

Finansieringsalternativ

Önskar ni dela upp era kostnader över tid så erbjuder vi olika finansieringsalternativ såsom hyra eller leasing. 

 

Oavsett vilken bransch ni verkar i eller storleken på ert projekt så är vårt mål detsamma: att skapa en miljö, anpassad efter er verksamhet och som stärker ert varumärke. 


Kontakta oss så hjälper vi er gärna med ert inredningsprojekt.
Det första mötet är alltid kostnadsfritt.

info@jlinredning.se

0706-57 40 43